Etiketter

, ,

ÖNSKVÄRDA EGENSKAPER FÖRENKLAT
Hunden är positiv eller neutral mot främmande människor.
Hunden har stor arbetslust och startar omedelbart i jakt och kamplek med hög intensitet samt tål belastningar.
Är uppmärksam och reagerar snabbt men störs sällan eller inte alls av omgivningen.
Har ett visst mått av allvar och försvarar sig själv mot hot.
God koncentrationsförmåga och förmåga att koppla av efter ett engagemang. Hunden gör rätt sak vid rätt tillfälle med rätt intensitet.
Modig och löser skrämmande situationer självständigt.
Hunden skapar minnesbilder på ett balanserat sätt.
Hunden reagerar inte på skott.
Hunden är oberörd av olika miljöer, gallertrappor, hala golv, mörker mm.

Ovanstående beskrivning är en målbild och långt ifrån alla polishundar har detta protokoll. En del egenskaper är mer viktiga än andra och mer av vissa egenskaper kan väga upp avsaknad av andra. En del som dock inte testas under själva Lämplighetstestet är SPÅRINTRESSE. En hund kan ha alla ovanstående egenskaper men om den inte har något spårintresse så blir det ingen polishund!

Läs mera på Facebook

Annonser