Etiketter

, , ,

En gen som är inblandad i utvecklandet av sjukdomen atopisk dermatit (eksem) hos hund har beskrivits i ett forskningssamarbete lett av professorerna Åke Hedhammar (SLU) och Kerstin Lindblad-Toh (Uppsala universitet). Genen kodar för proteinet plakophilin 2, som är viktigt för hudens bildande och dess barriärfunktion. Studien visar att förändringar i hudbarriären ökar risken att utveckla atopisk dermatit.

Atopisk dermatit (atopiskt eksem) är en inflammatorisk, återkommande men ej smittsam hudsjukdom som drabbar omkring 10–30 procent av alla människor och 3–10 procent av våra hundar. Huden hos en patient med atopisk dermatit blir irriterad av olika allergener, som t.ex. födoämnen, pollen och kvalster. Irritationen orsakar hudrodnad och kraftig klåda och när den drabbade individen kliar sig ökar risken för bakterie- och svampinfektioner.

 

Läs mera

Annonser