Etiketter

,

”Verksamheten vid Kennel Försvarsmakten (FM) har nu funnits i mer än åtta år och till dags dato har drygt 1300 schäfervalpar födds vid kenneln i Sollefteå. Totat 81 tikar har köpts in från svenska eller utländska kennlar för att lägga grunden för avelsarbetet. Verksamheten har kritiserats av några svenska schäferuppfödare eftersom man menar att de blir utkonkurrerade. Kanske beror detta på att Schäferrasen de senaste åren minskat popularitet och att man söker efter en syndabock. Men förklaringen till
schäferrasens minskade popularitet har inget med den statliga tjänstehundsaveln att göra. För detta talar bland annat att statens hundskola under åren när rasen var som mest populär, med mer än 5000 valpar registreringar varje år, producerade mer än 400 schäfervalpar. Vi som medverkat till att bygga upp den nya tjänstehundsaveln menar i stället att en kvalitetsuppfödning av arbetsschäfer med därtill hörande forsknings och utvecklingsarbete kan medverka till att rasens popularitet i framtiden
ökar.
Som bekant skall alla Schäfrar som används i avel i Sverige ha känd mental status, vilket betyder att de skall ha gjort ett MH. Kravet gäller dock inte parningar som görs utomlands med utländska hundar. FM har tidigare fått dispens att utifrån den egna L-testen fylla i ett MH protokoll på de moment som är gemensamma i båda testerna. FM och polisen menar att den L-test som genomförs på
alla hundar i avelsprogrammet innebär en betydligt bättre dokumentation
om hundarnas mentalitet än ett MH.
Med de här raderna vill vi berätta lite dels om själva avelsprogrammet och om de
erfarenheter som vi hittills gjort när det gäller hundarnas mentalitet.”
Annonser