Etiketter

Svenska Kennelklubben stoppar registreringen av valpar från försvarsmakten. Anledningen är att försvaret inte vill låta sina avelsdjur genomgå MH, mentalbeskrivningen för brukshundar som ska användas i avel. Försvaret har nu valt att vända sig utomlands med valpregistreringen vilket får konsekvenser för SKKs uppfödare och fodervärdar.

Försvarsmakten, som var en av initiativtagarna till MH när det infördes på 1990-talet, har haft rätt att genomföra MH med egen personal och utrustning. Olika överenskommelser har under åren träffats kring detta för att anpassa verksamheten efter försvarets förutsättningar. Under 2009 kom SKK/SBK överens med försvaret om att MH-beskrivningarna från och med 1 juli 2010 skulle genomföras helt i enlighet med gällande regelverk. Under hösten 2012 upptäckte SKK att inrapporterade MH-beskrivningar från försvaret innehöll felaktigheter och inte var genomförda i enlighet med gällande regelverk. Med anledning av detta stoppades inrapporteringen av MH-resultat och förhandlingar upptogs med försvaret. Dessa pågick fram till maj 2013, dock utan resultat.

Läs mera:  SKK

http://www.skk.se/PageFiles/22932/Brief-WUSV_FM.pdf

http://www.skk.se/PageFiles/22932/Forsvarsmaktens-beslut-angaende-registrering-av-hundar.pdf

Annonser