Gen ger ökad risk för atopisk dermatit

27 okt 2016 Atopisk dermatit är en kronisk allergisk hudsjukdom som är vanlig hos schäfer. Nyligen påvisades en koppling mellan sjukdomen och en gen som har en viktig funktion för hundens hudbarriär.

Hudsjukdomen atipisk dermatit ger hunden kraftig klåda. Nu har den kunnat kopplas till genen Plakophilin-2 (PKP2), som kodar för ett protein med en viktig funktion för hundens hudbarriär. Studien visade att det inom en begränsad del av arvsmassan finns PKP2-genvarianter som i en specifik kombination ger ökad risk för sjukdom hos schäfer.

 

Källa: http://skk.se/sv/nyheter/2016/10/Gen-ger-okad-risk-for-atopisk-dematit/

 

Läs även : http://www.slu.se/atopiskdermatitgenetik

 

Annonser